Armaflex XG Armacell elastyczna izolacja termiczna

Armaflex XG Armacell elastyczna izolacja termiczna Armaflex XG Armacell jest elastyczną izolacją termiczną. Zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na wszelkich instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych. Jest przeznaczona także do instalacji grzewczych i sanitarnych, ma duży wpływ na ograniczenie strat energii. Kombinacja właściwości technicznych (niskiej przewodności cieplnej oraz dużej odporności na …

Thermaflex ThermaECO FRZ profesjonalne izolacje techniczne

Thermaflex ThermaECO FRZ profesjonalne izolacje techniczne dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Thermaflex ThermaECO FRZ to standardowa otulina izolacyjna z nacięciem wzdłużnym w kolorze szarym do stosowania zarówno w instalacjach nowobudowanych jak i przy renowacji instalacji już istniejących. Materiał: Piana polietylenowa o strukturze drobnych, zamkniętych komórek. Materiał 100% recyklowany. Zastosowanie: …