Kospel PPE2 electronic LCD przepływowy podgrzewacz wody

Kospel PPE2 electronic LCD przepływowy podgrzewacz wody ze sterowaniem elektronicznym

Kospel PPE2 electronic LCD to przepływowy podgrzewacz wody ze sterowaniem elektronicznym. Podgrzewacz włączy się automatycznie w momencie osiągnięcia przepływu powyżej 2,5 litra/min. Układ sterowania sam do­biera odpowiednią moc podgrzewania na podstawie takich wartości jak: wielkości poboru wody, ustawienia temperatury wody oraz temperatury wody dolotowej. Włączenie podgrzewania wody przez pod­grzewacz sygnalizowane jest wyświetleniem ikony grzania oraz przejściem wyświetlacza do stanu aktywności.

Jeżeli podgrzewacz Kospel PPE2 electronic LCD osiągnie moc maksymalną, lecz zbyt małą w odniesieniu do danych warunków pracy, ikona grzania będzie to sygnalizować na wyświetlaczu poprzez pulsowanie. Wyświetlacz przełączany jest ze stanu uśpienia do stanu aktywności również przy zmianie nastawy (naciśnięcie lub obrót pokrętła). Powrót do stanu uśpienia następuje po wyłączeniu grzania lub po upływie ok. 50s od ostatniej zmiany.

kospel ppe2

Kospel PPE2 electronic LCD – ustawienia temperatury

Aktualnie ustawiona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Obrót pokrętła  w prawą stronę spowoduje zwiększenie zadanej temperatury. Obrót pokrętła w lewą stronę spowoduje zmniejszenie zadanej temperatury. Naciśnięcie pokrętła spowoduje zmianę nastaw podgrzewania na wybraną spośród  z zapisanych w pamięci temperatur. Kolejnymi naciśnięciami mo­żemy przestawić ustawienie na następną z zapisanych w pamięci nastaw, kolejno w pętli (nastawa ustawiona pokrętłem, „umywalka”, „natrysk”, „wanna”).
W celu dokonania zmiany wartości temperatury przypisanej do poszczególnej pozycji należy:
• naciskając pokrętło wybrać temperaturę do zmiany,
• nacisnąć i przytrzymać pokrętło do momentu pulsowania wartości temperatury (ok 3s),
• obrotem pokrętła ustawić nową wartość,
• zatwierdzić ustawienie naciskając pokrętło.
Jeżeli przez ok.10s nie zatwierdzimy nastawy temperatury, nastąpi wyjście z opcji bez zapisania wartości.

 

*źródło: www.kospel.pl